Консульські питання
Опубліковано 20 лютого 2024 року о 14:06

Консульський відділ Посольства України в Бельгії здійснює прийом громадян за наступним графіком:


ПОНЕДІЛОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ

9:00 – 12:00 Прийом документів

12:00 – 13:00 Видача документів


ВІВТОРОК

14:00 – 17:00 Прийом документів

17:00 – 18:00 Видача документів


СЕРЕДА

9:00 – 12:00 Прийом документів

12:00 – 13:00 Видача документів

15:00 – 16:00 Видача документівПрийом громадян для вчинення будь-яких консульських дій здійснюється ВИКЛЮЧНО за попереднім записом https://go.mfa.gov.ua/


У разі виявлення невідповідності між даними особи, яка забронювала візит, та особи, яка прибула до консульської установи, заявнику буде відмовлено у вчиненні консульської дії.


Принагідно нагадуємо, що перед візитом до установи необхідно завчасно подбати про наявність усіх необхідних документів, вичерпний перелік яких розміщено на офіційній інтернет-сторінці Посольства.


УВАГА! Продовження строку дії паспорта для виїзду за кордон, внесення інформації про дитину до закордонного паспорта одного з батьків, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням здійснюється в порядку «живої черги» (без попереднього запису). 

27.05.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 631 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 61».

Постановою розширено перелік державних органів, уповноважених проставляти апостиль на виданих в Україні офіційних документах відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних документів, 1961 року.


З 01.01.2023 повноваження на проставлення апостилю надані:


Міністерству внутрішніх справ – на документах, що видаються Міністерством внутрішніх справ України та його територіальними органами з надання сервісних послуг, крім документів, що стосуються сфери освіти та науки;


Міністерству освіти і науки – на офіційних документах, виданих Міністерством освіти і науки України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, їх територіальними органами, закладами освіти, підприємствами, установами і організаціями, які надають послуги у сфері освіти і науки або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг;


Міністерству юстиції – на документах, що видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, органами виконання покарань та пробації; а також на документах, що оформляються нотаріусами України;


Державній міграційній службі – на документах, що видаються Державною міграційною службою України, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;


Державній податковій службі – на документах, що видаються Державною податковою службою України та її територіальними органами;


Міністерству закордонних справ – на всіх інших видах документів.


Іноземні офіційні документи користуються доказовою силою офіційних документів на території України:

1. За умови їх засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

 • відповідно до частини другої статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатися державами-учасницями Конвенції, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують дану процедуру або звільняють сам документ від легалізації;

2. Без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складені на території держави, з якими Україна має відповідні дво- або багатосторонні договори.

Інформація щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін, міститься у листі Міністерства юстиції України.

3. За умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів.

Перелік дій, що не належать до компетенції Консульського відділу

До компетенції Посольства НЕ НАЛЕЖАТЬ:

 оформлення паспорта громадянина України (внутрішнього паспорта);

  вклеювання фотокарток до внутрішніх паспортів громадян України при досягненні ними 25- та 45-річного віку;

— внесення даних про дітей до внутрішніх паспортів громадян України;

УВАГА! Оформлення паспорта громадянина України, а також внесення будь-яких змін до внутрішнього паспорта громадянина України відбувається виключно в органах Державної міграційної служби України на території України.

 надання сприяння громадянам України у пошуку роботи на території Бельгії чи Люксембургу, оформлення дозволів на роботу в Бельгії чи Люксембурзі;

 оформлення дозволу на тимчасове проживання або дозволу на працевлаштування в Бельгії чи Люксембурзі;

— оформлення бельгійського/люксембурзького громадянства;

— надання притулку або отримання статусу біженця;

 оформлення громадянам України шенгенських віз;

УВАГА! Для оформлення віз іноземних держав громадяни України мають звертатись до посольств або консульських установ відповідних іноземних країн.

 надання адвокатських послуг, подання апеляційних скарг до судових інстанцій тощо;

УВАГА! Консульська посадова особа не може бути законним представником фізичних або юридичних осіб України за кордоном через відповідні обмеження, передбачені законодавством іноземних країн та міжнародними договорами.

 вирішення питання про передачу засудженого на території Бельгії чи Люксембургу громадянина України для для відбування покарання в Україну. 

Зазначене питання регулюється положеннями Конвенції про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 (далі - Конвенція). Відповідно до ст. 5 Конвенції запити про передачу особи направляються Міністерством юстиції запитуючої країни до Міністерства юстиції запитуваної країни. Існуючим порядком передачі осіб передбачено, що засуджений громадянин України клопотання про його передачу в Україну для подальшого відбування покарання подає до адміністрації виправного закладу. Законні представники або рідні засудженого можуть звернутись із зазначеного питання до Міністерства юстиції України, яке є повноважним органом України із виконання положень Конвенції;

 переклад документів з однієї мову на іншу, надання послуг перекладача;

 проставлення штампа «Апостиль» на документах, виданих бельгійськими/люксембурзькими або українськими компетентними органами;

— надання сприяння в оформленні пенсії;

Увага! З цього питання слід звертатися до територіальних органів Пенсійного фонду України за місцем реєстрації в Україні. Призначення, перерахунок та виплата пенсій є компетенцією виключно Пенсійного фонду України. Поштова адреса: Україна, 01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9. Електронна пошта: [email protected],

— оплата будь-яких рахунків (медичних, готельних, комунальних тощо), внесення застав або сплата штрафів за громадян України

— надання грошових позик та переказів коштів громадянам України;

У разі порушення законодавства країни перебування консул не може звільнити Вас від відповідальності.

Кожний громадянин України, який перебуває на території Королівства Бельгія чи Великого Герцогства Люксембург, має право звернутися до Посольства України в Бельгії із заявою, клопотанням, пропозицією, скаргою, подякою, рекомендацією, тощо.

Звернення громадян розглядаються Посольством відповідно до Закону України «Про звернення громадян»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text )

Звертаємо увагу, що згідно з вимогами чинного законодавства України, у зверненні обов’язково має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові без розгляду.


Анонімні звернення не розглядаються.

З відповідями на запитання, з якими громадяни України найчастіше звертаються до консульського відділу Посольства, можна ознайомитися на сторінці Посольства України в Королівстві Бельгія в розділі «Консульські питання» https://belgium.mfa.gov.ua/konsulski

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій у Посольстві України в Королівстві Бельгія


№ з/п Назва консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в євро
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) 90 83
2 Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років 40 37
3 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 28
4 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 30 28
5 Прийняття на консульський облік 20 18
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1 Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням 80 75
2 Оформлення поновлення у громадянстві України 150 140
3 Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 28
4 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 28
5 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 28
6 Оформлення набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 30 28
7 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 28
8 Оформлення встановлення належності до громадянства України 80 75
9 Оформлення виходу з громадянства України 300 280
10 Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) 30 28
11 Видача довідки про належність до громадянства України 20 18
12 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 18
13 Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном 200 185
14 Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію 400 370
IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ
1 Витребування документа та його видача 20 18
2 Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача 50 45
3 Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) 30 28
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Легалізація документа фізичної особи (за документ) 50 45
2 Легалізація документа юридичної особи (за документ) 100 95
V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Державна реєстрація шлюбу 100 95
2 Державна реєстрація розірвання шлюбу:

2.1 за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150 140
2.2 на підставі рішення суду 160 150
2.3 з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними 30 28
3 Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100 90
4 Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 200 185
5 Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання 30 28
6 Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення 50 45
7 Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану 50 45
8 Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 10 9
VI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

1.1 посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше   50  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше     45
іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше         370
1.2 посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше                                20 1 відсоток суми договору, але не менше                                         18
1.3 посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 45
1.4 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам 30 28
 іншим особам 60 55
1.5 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам 30 28
 іншим особам 60 55
1.6 посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5
1.7 посвідчення інших довіреностей 30 28
1.8 посвідчення заповітів 30 28
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  100 90
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше                         100  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше                         90
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя 30 28
5 Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) 10 9
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 20 18
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 37
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) / документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 40/10 37/9
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 20 18
10 Посвідчення факту перебування гроамдянина в певному місці 20 18
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 20 18
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 20 18
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 185 євро
14 Прийняття на зберігання документа за кожен місяць зберігання, що почався                           15 за кожен місяць зберігання, що почався                                14
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14  євро і не більше 185 євро
16 Вчинення морських протестів 150 140
17 Видача дубліката нотаріально посвідченого ЗДУ документа 20 18
18 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 30 28
VII. ІНШІ ДІЇ
1 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 140
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 50 45
3 Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) 30 28

Наташа РЕШКО

Natasja RESHKO

UKR, NL

GSM: +32 495668840

[email protected]

Дженніфер Златислава САХНО

Jennyfer Zlatyslava SAKHNO

UKR, EN, FR, GER, IT, PL

Mobile: 00352/ 691150156

[email protected]


Маргарита БАРАННІК

Margarita BARANNIK

UKR, EN, FR

GSM: 047624 57 54

[email protected]


Ганна БОНДАРЕНКО

Ganna BONDARENKO

UKR, NL

GSM: 0491 49 51 25

[email protected]

Klaverbeekstraat9, B 9250 Waasmunster


Ніна СПІРІДОНОВА

Nina SPIRIDONOVA

UKR, NL

GSM: 0499387944

[email protected]

Наталія ОСТАШ

Natalia OSTACH

UKR, FR, GER

GSM: 047675 44 08

[email protected]

Тетяна СУЩЕНКО

Tatiana SOUCHTCHENKO

UKR, NL, EN

GSM: 0475682980

Tel/fax050/311797

[email protected]


Оксана СЕНИЧАК

Oksana SENYCZAK

UKR, NL, EN

Tel: +32 3 237 30 66

Fax: +32 3 257 59 66

GSM: +32 478216556

[email protected]

LangeLozanastraat 13 2018 Antwerpen
Катерина ТІМАКОВА

Kateryna TIMAKOVA

UKR, FR, EN

Tel. 00352/691 67 18 65

00352/2672 17 44

[email protected]

2, rueJosephLeydenbach, L-1947 Luxembourg

Ірина ЗБРОЖЕК

Iryna Zbrozhek

UKR, NL, EN

[email protected]

Bremlaan 5, 8500 Kortrijk
Орися БОЙКО

Orysia BOJKO

UKR, FR, NL, EN

Tel-Fax: 02/331.28.75

GSM: 0478/249807

[email protected]


Катерина КЛИМЕНКО

Catherine KLIMENKO

UKR, NL, EN

GSM: 0496 786596

[email protected]

Hasselt, Limburg


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux