Посольство України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург (за сумісництвом)

Київ 15:11

Тарифи консульського збору

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій у Посольстві України в Королівстві Бельгія

№ з/п Назва консульських дій Тарифні ставки
в доларах США в євро
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) 90 83
2 Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років 40 37
3 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 28
4 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 30 28
5 Прийняття на консульський облік 20 18
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1 Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням 80 75
2 Оформлення поновлення у громадянстві України 150 140
3 Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 28
4 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 28
5 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 28
6 Оформлення набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини 30 28
7 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 28
8 Оформлення встановлення належності до громадянства України 80 75
9 Оформлення виходу з громадянства України 300 280
10 Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) 30 28
11 Видача довідки про належність до громадянства України 20 18
12 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 18
13 Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном 200 185
14 Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію 400 370
IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ
1 Витребування документа та його видача 20 18
2 Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача 50 45
3 Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) 30 28
ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Легалізація документа фізичної особи (за документ) 50 45
2 Легалізація документа юридичної особи (за документ) 100 95
V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Державна реєстрація шлюбу 100 95
2 Державна реєстрація розірвання шлюбу:    
2.1 за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150 140
2.2 на підставі рішення суду 160 150
2.3 з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними 30 28
3 Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100 90
4 Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 200 185
5 Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання 30 28
6 Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення 50 45
7 Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній дипломатичній установі) 50 45
VI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
1.1 посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше   50  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 45
іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 370
1.2 посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше  20 1 відсоток суми договору, але не менше 18
1.3 посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 45
1.4 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
дітям, другому з подружжя, батькам 30 28
 іншим особам 60 55
1.5 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
дітям, другому з подружжя, батькам 30 28
 іншим особам 60 55
1.6 посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5
1.7 посвідчення інших довіреностей 30 28
1.8 посвідчення заповітів 30 28
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  100 90
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 90
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя 30 28
5 Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) 10 9
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 20 18
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40 37
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) / документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 40/10 37/9
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 20 18
10 Посвідчення факту перебування гроамдянина в певному місці 20 18
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 20 18
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 20 18
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 185 євро
14 Прийняття на зберігання документа за кожен місяць зберігання, що почався                           15 за кожен місяць зберігання, що почався                                14
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14  євро і не більше 185 євро
16 Вчинення морських протестів 150 140
17 Видача дубліката нотаріально посвідченого ЗДУ документа 20 18
18 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 30 28
VII. ІНШІ ДІЇ
1 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 140
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 50 45
3 Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) 30 28

Терміни вчинення консульських дій

Терміни вчинення консульських дій

 

  1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію:

- у звичайному порядку – до 10 робочих днів;

- у терміновому порядку – до 5 робочих днів.

 

  2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

- у строк до 3-х місяців, без урахування строків доставки.

 

  3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну:

- за наявності усіх необхідних документів – у день звернення;

- у разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України – невідкладно, після отримання відповіді.

 

4. Прийняття на консульський облік:
- прийняття на тимчасовий консульський облік – у день звернення;
- прийняття на постійний консульський облік - у день звернення (за наявності усіх необхідних документів).
 

  5. Нотаріальні дії, дії з витребування документів та інформації, реєстрація актів цивільного стану, дії з питань громадянства та      постійного проживання:

- у терміни, встановлені законодавством України.

 

6. Інші дії:

- у звичайному порядку – до 10 календарних днів;

- у терміновому порядку – у день звернення (за клопотанням заявника та у разі наявності технічної можливості).

 


Консульський відділ Посольства України в Бельгії
Керівник: Бодрова Олена Юріївна
Другий секретар з консульських питань
Адреса: Avenue Albert Lancaster 32, Uccle, 1180 Brussels. Переглянути на мапі
Телефон: +32(0)2-379-21-19, +32(0)2-379-21-27, +32(0)2-379-21-11;
Факс: +32(0)2-379-21-74
Ел. пошта: consul_be@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://belgium.mfa.gov.ua/
Графік роботи:

Прийом громадян з консульських питань: 

До уваги відвідувачів!

19 та 20 вересня 2019 року консульський прийом громадян проводитися не буде.

Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок до Посольства.

Дякуємо за розуміння.

понеділок

09.30 - 11.30

11.30 - 12.30

прийом документів, консультації;

видача документів

вівторок

14.30 - 16.00

16.00 – 17.00

прийом документів, консультації;

видача документів

середа

09.30 - 11.30

11.30 - 12.30

прийом документів, консультації;

видача документів

четвер

09.30 - 11.30

11.30 - 12.30

прийом документів, консультації;

видача документів

п’ятниця

09.30 - 11.30

11.30 - 12.30

прийом документів, консультації;

видача документів

 

Крім українських національних святкових днів.

Розгляд звернень громадян уразливих категорій (з малолітніми дітьми, інвалідів, тяжкохворих, вагітних) здійснюється у пріоритетному порядку поза чергою.

У разі виникнення надзвичайної ситуації з громадянином України на території Бельгії або Люксембургу в неробочий час, вихідні/святкові дні, необхідно зателефонувати до Посольства за номером +322.379.21.11 (або +32476257735 ВИКЛЮЧНО у разі загрози життю чи загибелі громадян Українита повідомити черговому таку інформацію:

1. Ваше прізвище, ім’я та по-батькові;

2. місце перебування;

3. суть надзвичайної ситуації;

4. контактні номери телефонів для зв’язку.

Інформацію буде невідкладно доведено до відома консульських співробітників і Вам буде надано необхідну допомогу.

 

-----------------------------------------------------------------------

Святкові дні у 2019 році:

1 січня (вівторок)

Новий рік

7 січня (понеділок)

Різдво Христове

8 березня (п'ятниця)

День прав жінок

28 квітня (неділя)

Великдень

1 травня (середа)

День міжнародної солідарності трудящих

9 травня (четвер)

День Перемоги

16 червня (неділя)

Трійця

28 червня (п'ятниця)

День Конституції України

24 серпня (субота)

День Незалежності України

14 жовтня (понеділок)

25 грудня (середа)

День захисника України

Католицьке Різдво

 

Вихідні дні у 2019 році:

29 квітня (понеділок)

30 квітня (вівторок)

17 червня (понеділок)

26 серпня (понеділок)

 

Перенесені робочі дні у 2019 році:

з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня

з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня

з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня