Посольство України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург (за сумісництвом)

, Київ 16:23

Тарифи консульського збору

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій у Посольстві України в Королівстві Бельгія


№ з/п Найменування консульських дій  
в євро
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 25
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  110
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 170
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  60
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 38
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 35
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 19
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 30
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 120
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 190
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 30
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 100
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 270
10 Видача довідки про належність до громадянства України 20
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 200
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 270
   
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 61
  дворазової 61
  багаторазової 61
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 61
  дворазової 61
  багаторазової 61
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 61

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

**для громадян Бельгії тарифна ставка за візу Д складає:
(мета поїздки D-04, D-10) - 622 дол. США;
(мета поїздки D-12, D-13, D-14) - 446 дол. США;
(мета поїздки D-01, D-06, D-07, D-08, D-09, D-11) – 211 дол. США;
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 15
2 Видача витребуваного документа 65
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 85
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 60
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 260
4 Видача довідки про засвідчення документа 30
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 40
2 Реєстрація шлюбу 120
3 Реєстрація розірвання шлюбу:  
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 145
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 150
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 150
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 50
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 135
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 280
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 70
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 120
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 70
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:  
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:  
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 376 євро
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 90
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:  
- дітям, другому з подружжя, батькам 50
- іншим особам 90
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:  
- дітям, другому з подружжя, батькам 60
- іншим особам 90
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 60
є) посвідчення заповітів 40
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  150
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 94 євро
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 270
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 35
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 35
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 70
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 60
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 15
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 40
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 40
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 40
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 40
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро і не більше 188 євро
14 Прийняття на зберігання документа 38 євро за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14  євро і не більше 188 євро
16 Вчинення морських протестів 135
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 25
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 35
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 140
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  5
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 90
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 270
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 140
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 35
   
     

Терміни вчинення консульських дій

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію:

- у звичайному порядку – до 10 робочих днів;

- у терміновому порядку – до 5 робочих днів.

 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

- у строк до 3-х місяців, без урахування строків доставки.

 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну:

- за наявності усіх необхідних документів – у день звернення;

- у разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України – невідкладно, після отримання відповіді.

 

4. Прийняття на консульський облік:
- прийняття на тимчасовий консульський облік – у день звернення;
- прийняття на постійний консульський облік - у день звернення (за наявності усіх необхідних документів та сплати консульського збору).
 

5. Нотаріальні дії, витребування документів, реєстрація актів цивільного стану, оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, дії з питань громадянства, імміграції в Україну тощо:

 - у терміни, встановлені законодавством України.

 

6. Видача довідки про належність/неналежність до громадянства України:

 - у звичайному порядку – 10 календарних днів;

 - у терміновому порядку – до 3 робочих днів (за клопотанням заявника та у разі наявності технічної можливості). У разі необхідності здійснення  запитів до компетентних органів, терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

7. Інші консульські дії:

- у звичайному порядку – 10 календарних днів;

- у терміновому порядку – до 3 робочих днів (за клопотанням заявника та у разі наявності технічної можливості).

Усі консульські дії вчиняються після надання повного комплекту документів, передбачених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляється у подвійному розмірі.


Консульський відділ Посольства України в Бельгії
Керівник: Бодрова Олена Юріївна
Другий секретар з консульських питань
Адреса: Avenue Albert Lancaster 32, Uccle, 1180 Brussels. Переглянути на мапі
Телефон: +32(0)2-379-21-19, +32(0)2-379-21-27, +32(0)2-379-21-11;
Факс: +32(0)2-379-21-74
Ел. пошта: consul_be@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://belgium.mfa.gov.ua/
Графік роботи:

Прийом громадян з консульських питань:

 

понеділок

09.30 - 11.30

11.30 - 12.30

прийом документів, консультації;

видача документів

вівторок

14.30 - 16.00

16.00 – 17.00

прийом документів, консультації;

видача документів

середа

09.30 - 11.30

11.30 - 12.30

прийом документів, консультації;

видача документів

четвер

09.30 - 11.30

11.30 - 12.30

прийом документів, консультації;

видача документів

п’ятниця

09.30 - 11.30

11.30 - 12.30

прийом документів, консультації;

видача документів

 

Крім українських національних святкових днів.

Розгляд звернень громадян уразливих категорій (з малолітніми дітьми, інвалідів, тяжкохворих, вагітних) здійснюється у пріоритетному порядку поза чергою.

У разі виникнення надзвичайної ситуації з громадянином України на території Бельгії або Люксембургу в неробочий час, вихідні/святкові дні, необхідно зателефонувати до Посольства за номером +322.379.21.11 (+32476257735та повідомити черговому таку інформацію:

1. Ваше прізвище, ім’я та по-батькові;

2. місце перебування;

3. суть надзвичайної ситуації;

4. контактні номери телефонів для зв’язку.

Інформацію буде невідкладно доведено до відома консульських співробітників і Вам буде надано необхідну допомогу.

 

-----------------------------------------------------------------------

Святкові дні у 2018 році:

1 січня (понеділок)

Новий рік

7 січня (неділя)

Різдво Христове

8 березня (четвер)

День прав жінок

08 квітня (неділя)

Великдень

1 травня (вівторок)

День міжнародної солідарності трудящих

9 травня (середа)

День Перемоги

27 травня (неділя)

Трійця

28 червня (четвер)

День Конституції України

24 серпня (п'ятниця)

День Незалежності України

14 жовтня (неділя)

25 грудня (вівторок)

День захисника України

Католицьке Різдво

 

Перенесені робочі дні у 2018 році:

П’ятниця 9 березня на суботу 3 березня

Понеділок 30 квітня на суботу 5 травня

П’ятниця 29 червня на суботу 23 червня

Понеділок 24 грудня на суботу 22 грудня